Yaşamınızdaki Stresi Tanıyın!

Yaşamınızdaki Stresi Tanıyın!

Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirebilir ve ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak stresin olumlu bir yanı da vardır. Kişiden kişiye değişebilen fakat belirli dozda stres, varoluşun olumlu yönde bir özelliğidir ve etkili bir işleyiş için stres gereklidir. Bu tür stres organizmada hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi, büyümeyi ve olgunlaşmayı sağlar. Olumlu stres ve olumsuz stres arasındaki fark, kişinin yaşadığı olay ya da ortamı nasıl algıladığı, stres verici durumla nasıl başa çıktığına bağlıdır.

Stresin Psikolojik Yönü

Stres, onu zihinde taşıyan bireye aittir. Stres, incelenirken stres verici durumlar kadar stresle karşılaşan kişinin psikolojik özellikleri de ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. Aslında strese verilen tepkiler, ortamda yaşanan duruma bağlı olarak değil, kişinin olaya verdiği tepkiye bağlı olarak ortaya çıkar. Aynı olayı farklı kişiler yaşadığında hatta bazen aynı kişi o olayı farklı zamanda yaşadığında farklı farklı tepkiler verir. Belirli bir uyarana belirli tepkiler verilir diye genelleme yapılması mümkün değildir.

Örneğin: Anneleri ölen üç çocuğu ele alalım. Bunlardan birisi anneyle yaşıyor olsun diğer ikisi evli olsun. Bu ölüm olayı evlatlar için önemli bir stres verici durum olsa da her üç çocuğu da aynı düzeyde etkilemez. Evli olanları daha az etkilerken annesiyle yaşayanı daha çok etkileyebilir.

Bu noktada en önemli değişken, bireye özgü farklılıklar gösteren psikolojik mekanizmalarıdır. Bir olayı algılayış şeklimiz, olayla başa çıkabilme becerilerimizi değerlendirişimiz, o olayı stres verici ya da vermeyici olarak algılamamıza, tanımlamamıza sebep olur.

Yorum yapın..