Şiddet Sadece Fiziksel Değildir

Şiddet Sadece Fiziksel Değildir

Şiddet bir kişiye veya gruba uygulanan, bu kişi veya grubun bedensel ve ruhsal bütünlüğünü tehdit eden her türlü eylemdir. Şiddet kadına yönelik olabilir, aile içinde aile bireylerinin arasında olabilir, çocuğa yönelik veya patron tarafından çalışanına yönelik olabilir. Bu kişi veya kişileri artırmak mümkündür.

Şiddet her an her yerde karşımıza çıkabilir. Bu noktada herkesin aklına fiziksel şiddet gelir. Ancak şiddetin yalnızca fiziksel boyutuna odaklanmak yanlıştır. Şiddet farklı şekillerde bizleri tehdit edebilir. Nasıl mı? Bu şiddet türlerine birlikte bakalım.

Fiziksel Şiddet

Herkesin aklına ilk gelen ve sıkça karşımıza çıkan fiziksel şiddetle başlayalım. Fiziksel şiddet kaba kuvvet kullanarak karşıdakine fiziksel bir zarar verme şeklinde açıklanabilir. Bu kaba kuvvet ne şekillerde olur? Örneğin vurma, ısırma, bıçak veya silah gibi aletlerle yaralama, tekme atma, yumruk atma, saçından tutma, itme gibi birçok şekilde karşımıza çıkar. Maalesef ki en çok karşılaşılan şiddet fiziksel şiddettir.

Psikolojik Şiddet

Duygusal şiddet olarak da isimlendirilir. Fiziksel şiddete oranla biraz daha farklıdır çünkü fiziksel bir temas söz konusu değildir. Bu şiddet türünde duygusal bir aşağılama söz konusudur. Bağırma, hakaret etme, değersiz ve küçük görme, kıyaslama yapma, sürekli eleştirme gibi şekillerde gerçekleşir. Aynı zamanda düşünce ve fikirlerine saygı duymayarak ezmeye çalışma, tehdit ve baskı olarak da ortaya çıkar. Bütün bunlarla kişide psikolojik ve duygusal bütünlüğün bozulması görülür.

Örneğin bir çift düşünelim. Erkeğin kadına göstermiş olduğu aşırı kıskançlık, gideceği yerlere kadar karışma, giyimini eleştirme, diğer insanlarla olan ilişkilerini sorgulama yine psikolojik şiddet içerisinde yer alır. Aynı şeyi kadın yapıyorsa bu da erkek için psikolojik bir şiddettir.

Cinsel Şiddet

Cinsel şiddet kadını küçük düşürmek ve cezalandırmak adına yapılan eylemlerle karşımıza çıkar. Bu eylemler neler olabilir? Örneğin kadını cinsel ilişkiye zorlamak. Evli olunsa dahi kadını istemediği zaman cinsel ilişkiye zorlamak bir cinsel şiddettir. Bunun yanında istemediği cinsel pozisyonlara zorlamak, fuhşa zorlamak, tecavüz etmek, taciz etmek, kadının bedenini aşağılamak, kadının cinselliğini aşağılamak, kadının çıplak fotoğraflarını çekmek, birlikte olmak için kadını tehdit etmek gibi birçok durum cinsel şiddet içinde sayılabilir. Bu tür durumlara maruz kalan kadınlarda çeşitli problemler veya hastalıklar ortaya çıkabilir.

Ekonomik Şiddet

En anlaşılır şekilde kadının ekonomik yönden özgür olmasını engellemek olarak tanımlanabilir. Bu engeller farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. Örnek olarak kadının çalışmasına engel olmak, kadının maddi birikim yapmasına engel olmak ve bu engellere rağmen kadına kısıtlı şekilde para vermek.

Neden Şiddet?

Şiddetin nedenleri çok merak edilen konular arasındadır. İnsanlar ne oluyor da şiddete başvuruyor? Bunun için en başta söyleyeceğim sebep ailedir. Ailede görülen şiddet davranışı, uyumsuz evlilikler, anne ve babanın çocukla yeterince ilgilenmemesi, ailede her sorunun şiddetle çözülmesi çocukta şiddete eğilimi artırır.

İkinci olarak toplum diyebiliriz. Toplumun şiddeti normalleştirmesi, kesici delici aletlere ulaşımın kolay olması, toplumdaki cinsiyet eşitsizliği, erkeği üstün görme, yasaların yetersizliği, şiddet mağduru kişilere verilen desteğin azlığı gibi sebepler şiddete başvurma oranını artırır.

Bir diğer sebep ise kişinin yaşadıklarıdır. Örneğin psikolojik problemlere sahip olmak, alkol veya madde bağımlılığı, şiddet içinde büyümüş olmak, çocuklukta yeterince ilgi görmemiş ve ihmal edilmiş olmak, mevcut bir travma öyküsü veya mevcut bir istismar öyküsü de şiddet davranışını artırır.

Yorum yapın..