Olumsuz Duygu/Durumlarla Baş Edebilmek

Olumsuz Duygu/Durumlarla Baş Edebilmek

Hepimizin başına zor zamanlar gelir. Zor zamanlar gelir geçer fakat zor zamanların içindeyken insanlar bu sürecin gelip geçici olduğunu düşünmez. Sürekli olumsuz/rahatsızlık veren durumun süreceğini düşünüp bize yanlış öğretilen olumsuz duygu/durumlarda o durumdan kaçabildiğimizce kaçma davranışını sergileriz. Ama aslında olumsuz duygular da olumlu duygular gibi yaşama dairdir. Yıllarca kendini geliştirme kitaplarının yarattığı sürekli mutlu olma algısı bir başka deyişle mutluluk oyunu kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. İnsanlar bu algı ile zor zamanlarında kendilerini kısa vadede rahatlatan şeylere yönelmekte ve bu da uzun vadede kişilere zarara verebilmektedir.

Olumsuz Duygu/Durumlarla Nasıl Baş Edebilirim?


Genellikle zor zamanı yaşayan bireyler (örneğin; sevgilisinden ayrıldı, arkadaşıyla/ailesiyle tartıştı, işten çıkarıldı vs.) konuya dair içlerinde kaygı ve korku barındırırlar. Bu kaygı ve korkunun barındığı yer kişinin küçük benliğidir. Birey küçük benliğinde olumsuz duygu/duruma kapılmış ve kendini çaresiz, umutsuz sadece kendisinin zor zamanlarda olduğunu düşünür. Küçük benlik olumsuz duygu/duruma karşı bir şeyler yapmaya çabalar ve genellikle durumdan/duygudan kaçar. Oysa küçük benliğimizle beraber aynı zamanda büyük benliğimizde kendi içimizdedir. Büyük benliğimiz içinde bireyin değerini, yeteneklerini barındırır. Olumsuz duygu/durumlarda büyük benliğe ulaşmak gerekir bu sayede büyük benlikte olumsuz durum/olaya karşı bir şey yapmak zorunda değilim yani aslında kaçmak zorunda değilim, incinebilirim fakat güçlüyüm ben kendime yeterim bireyin kendi yetenek ve değerlerinin farkına varmasına yardımcı olur. Küçük bendeki birey bunları hissetme, görebilmek adına kendine zor anlarında nefes al ve nefes ver komutuyla o anda kalmalı, "burada ve şimdi" kelimesini kullanarak büyük benliğe geçişini sağlayabilir. Büyük bene geçiş sağlandığında olumsuz duygu/durumdan tamamen kurtulmasa da birey son adıma yaklaşmış olmaktadır. Büyük bende olan kişi artık bu süreçte büyük perspektiften bakması gerekmektedir ve kendine " benim değerlerim benim yeteneklerim nereye yönlendiriyor, nereye ihtiyacım var" sorusunu sorarak verdiği cevabı kabul etmelidir. Artık kişi hangi adımı atması (örneğin; başka biriyle tanışmak, kendine zaman ayırmak) gerektiğinin farkına vararak kendini olumsuz duygu/düşünce kuyusundan kurtarabilecektir. Terapideki ve hatta hayattaki en büyük amaçta bu zaten; Olumlu duyguyu kabul ettiğimiz gibi olumsuz duyguyu da kabul edebilmek ve kendimize büyük çerçeveden bakıp ihtiyaçlarımıza yönelebilmektir.

Yorum yapın..