Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere Erken Müdahalenin Önemi

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylere  Erken Müdahalenin Önemi

Öğrenme güçlüğü; görsel, işitsel (fiziksel) ya da zihinsel bir problemi olmayan fakat dili anlamada ya da dili kullanmada bazı psikolojik süreçlerle alakalı problemlere sahip olan bireyleri kapsar.

Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri ve Etkilediği Alanlar

Bu bozukluk zeka geriliğinden, duygusal engellerden yada kültürel faktörlerin etkisiyle değil de yüksek beyin işlev bozuklukları sebebiyle ortaya çıkar. Öğrenme güçlüğü olan bireylerin hayatında bir takım eğitsel güçlüklere sebep olmasının yanında, sosyal ilişkilerini ve benlik saygılarını da olumsuz yönde etkiler. Bunlara ek olarak, başkalarının niyetlerini doğru tanımlamakta zorluk çektiklerini, iletişimde oluşan sözel olmayan jest-mimikleri yorumlayamadıklarını bu sebeple de iletişim girişimlerini farklı algılayıp uygun iletişim davranışlarını sergileyemezler.

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların sosyal kabulünü sağlayan davranışları sergileyemediğini ve bu davranışlar hakkında yeterli bilgi düzeylerine sahip olmadıklarından dolayı bu yetersizliklerinin akranları, diğer bireyler tarafından kabul edilmeyip dışlanmalarına sebep oluyor.

Erken Müdahalenin Önemi

Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların akademik alanda başarılı olabilmeleri ve diğer bireyler tarafından sosyal kabulünü sağlayabilmek için erken tanı, erken müdahale çok büyük önem taşır. Burada da en büyük rol ebeveynlere düşmektedir. Çünkü öğrenme güçlüğü olan bireyi ayırt edebilmek için çocuğu gözlemlemeniz gerekir. Eğer ki birey normal gelişim gösteren akranlarına göre daha düşük düzeyde sosyal becerilere sahipse veya daha fazla problemli davranışlar sergilediklerine dair gözlemleriniz mevcut ise erken müdahale etmeniz çocuğunuzun akademik alanda başarılı sağlayabilmesini ve diğer bireyler tarafından sosyal kabulüne olanak sağlar.

Özetlemek gerekirse; erken müdahalenin bu bireylerde akademik, psikolojik, sosyal ve duygusal alanlarda yaşadıkları problemleri en aza indirmelerini sağlar. Ebeveynlerin öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarının becerilerinin değerlendirilmesi, gerekli olduğu durumlarda çocuklara erken dönemde müdahale programları ile destek vermesi gerekir.

Erken Müdahale Programlarının Yararları

Erken dönemdeki müdahale programları ile çocukların duyguları algılama becerileri konusunda öğretmenlerin, ailelerin ve yakın çevrenin farkındalıklarını arttırarak çocuklarda bu becerilerin desteklenmesi, uygun müdahale programlarının vaktinde ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi açısından önemli role sahiptir.

Erken müdahale ile desteklenen öğrenme güçlüğü olan çocukların hem gelecekte yaşayabileceği olası sosyal problemlerin önüne geçilebilmesini aynı zamanda çocukların akademik alanlarını da olumlu yönde etkiler. Ayrıca öğrenme güçlüğü olan çocuğun sosyal ve akademik anlamda hayata kazandırılması sadece aile değil çocuğun çevresiyle etkileşimi ile gerçekleşebileceği düşünüldüğünde uygulanacak müdahale programlarının bir bütünlük içinde hazırlanması gerekir..

Yorum yapın..