Songül Akkaya

İnönü Üniversitesi - Tıp Fakültesi

Narsist Sevgili'nin Yıkıcı Etkileri

Dünya üzerindeki en güzel şey olan sevgiyi bulmak için çıktığımız yolda bizi bazen sevginin ve aşkın yapıcı etkilerine zıt yıkıcı bir sürecin başlatıcısı olarak narsist partnerler bekleyebilir.

Narsist kişiyi ve narsistik davranış örüntülerini tanımak ondan uzaklaşarak bize verdiği zararları tamir etmenin ilk adımıdır. Gelin bu adımı hep birlikte atalım.

Narsist sözcüğü etimolojik olarak Grekçedeki “uyuşma” anlamına gelen narke kökünden gelir, tıpkı narkotik gibi. Bunun sebebi de bizim Nergis dediğimiz Narcissus çiçeğinin ihteva ettiği uyutucu etkili maddelerdir. Bütün bunların narsisizmle ilgisiyse mitolojik bir hikâyeden ötürü.

Suda kendi yansımasını görüp delice aşık olan Narcissus yemeden, içmeden yalnızca sudaki siluetine bakıp durmuş eriyip yok olmuş, ölmüştür. İşte Narcissus’un öldüğü yerde bir çiçek açar Negis diye bildiğimiz Narcissus çiçeğidir bu.

Narsisizm normal ve patolojik olarak ikiye ayrılır. Çünkü hepimiz kendimizi önemser, çevremizden hak ettiğimiz ilgiyi ve sevgiyi görmeyi bekleriz fakat özsaygımız dışsal koşullardan çok kendimize verdiğimiz değerden etkilenir.

Övgülere sevinir, eleştirilere üzülebiliriz fakat her ikisine de normal sınırlar içinde kalarak tepki veririz. Patolojik narsisizm ise kişinin kendisini aşırı ve abartılı bir biçimde önemsemesi, büyütmesi; sürekli onay ve övgüye muhtaç olmasıyla beraber çevresindekileri de aynı oranda küçümsemesi, aşağılamasıyla ve onları kendi narsistik doyumunu sağlaması amacıyla kulanmasıdır.

Narsistik kişilik bozukluğu da normalden sapmış patolojik boyutlardaki narsisizmle kişinin ev, iş, okul, sosyal hayatının bozulmasıdır. Narsistik kişilik bozukluğu olan büyüklenmeci davranış, söylem ve beklentilerinin aksine iç dünyasında yetersizlik, aşağılık olma hissi taşıyabilirler. Narsisizmin büyüklenmeci ve kırılgan iki yüzü vardır çünkü. İç dünyalarında hissettikleri ile –mış gibi yaptıkları dış dünyaları arasındaki fark aslında onların güvensizlik, tehlike altındaymış gibi hissettiklerini ortaya koyuyor. Davranışlarının altında yatan sebep de bu tehlike duygusuyla baş etmek için oluşturdukları savunma mekanizmaları.

Narsisizmi yeterince anlattık sanırım, şimdi narsistlerin ilişkilerindeki istismar örneklerine geçelim. Bu istismar çeşit çeşit türler de olabilir: sözlü, psikolojik, fiziksel, ekonomik… Öncelikle şunu belirtelim ki narsistlerin sizi kullanırken sizin hissettiğiniz acıya karşı hiçbir duyarlılıkları yoktur çünkü empati duyguları yoktur, bu yüzden de vicdani kapasiteleri de gelişmemiştir.

Narsist bir partner en başlarda mükemmel durabilir, kendilerini hiç ele vermeyebilir. Sınırsız güç, başarı, şöhret, övgü gibi istekleri doğrultusunda iş hayatında başarılı, dış görünüşleri etkileyici olabilir. Sizi elde edilecek bir oyuncak olarak gördüklerinden ilişkinin başında size ve ilişkinize zaman ayırıp yatırım da yaptığı için dışarıdan ideal bir partner gibi durabilir.

Manipülasyon: Narsistlerin en başarılı olduğu şeylerden biri manipülasyondur. Yani sizi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirecek hileli davranışlarda bulunmasıdır. Size yalanlar söyler, entrikalar çevirir ve bütün bunlar ona zevk verir.

Sözel ve Psikolojik Şiddet: Sizi psikolojik olarak yaralayacak davranışları vardır. Narsist partner sizi sürekli aşağılayabilir, küçük düşürebilir, lakap takabilir, yeteneklerinizi küçük düşürebilir.

İlgi ve sevgi ihtiyacınızı karşılamadığı gibi sevilmeyi hak etmediğinize inandırabilir. İlişki içerisinde bir sevgili, eş olarak yapmanız gerekenleri yapmadığınızı, sürekli hatalı ve eksik olduğunuzu söyleyebilir ve siz de kendinizi sürekli onu tatmin etmeye çalışırken yıpranmış ve tükenmiş halde bulursunuz.

Narsist ise asla tatmin olmaz, memnun olmaz. Özel hayatınıza, kişisel alanınıza saygı duymaz, sizden zorla sosyal medya hesaplarınızın şifresini ve telefonunuzu isteyebilir.

Ekonomik şiddet: Bu şiddeti de türlü biçimlerde işleyebilir. Paranızı ve banka hesaplarınızı sizden habersiz bir şekilde kullanabilir. İş hayatınızı ve ekonomik durumunuzu olumsuz etkileyecek hareketlerde bulunabilir.

Fiziksel Şiddet: Bu şiddet biçimi diğerlerine nispeten kolaylıkla fark edilebilir.

Cinsel Şiddet: Narsist kişi partnerini istemediği birlikteliklere, fiziksel temaslara zorlayabilir, zorla cinsel içerikli görüntülere ve mesajlara maruz bırakabilir.

Bütün bu şiddet türleri birbirlerini etkiyebilir ve aynı zamanda döngüsel olabilir. Narsist kişi partnerine şiddet uyguladıktan sonra özürler dileyebilir, “telafi etmek” amacıyla pahalı ve güzel, romantik jestlerde bulunabilir ve partnerini ikna ettikten sonra şiddet davranışını tekrarlayabilir.

Bu döngüden çıkmanın ilk yolu narsisten uzaklaşmak onunla asla iletişim kurmamak, özsaygınızı ve benlik değerinizi yıkan bu ilişkinin zararlarını yok etmek için sizi destekleyecek kişilerden yardım, destek ve sevgi beklemektir.

Bu süreçte özsaygınızı yeniden inşa edecek aktivitelerde bulunup yaşadıklarınızın asla sizin suçunuz olmadığını bilerek kendinizi affetmeyi ve sevmeyi deneyebilirsiniz.

Aşkın Travmatik Halleri