Narsist Ebeveynle Büyümek

Narsist Ebeveynle Büyümek

Bir ailenin çocuğuna yapabileceği en büyük kötülük onu yetiştirememek ya da yanlış yetiştirmektir. Bir bebek doğduğu andan itibaren ailesinden aldıklarıyla ilerideki kişilik örüntüsünü oluşturur. Narsist ebeveynler ise çocuklarının fikirlerine, isteklerine odaklanmazlar. Bu şekilde onlara çok büyük zarar verirler. Narsist ebeveynler;

Narsist ebeveynler kendi İsteklerine odaklanırlar:

Normal şartlar altında bir çocuğu yetiştirirken onu istek ve beklentilerine cevap verebilmek çok önemlidir. Ailesinden bir şeyler öğrenebilen, sevgi ve ilgi gören, kendi duygu ve düşüncelerinin önemsendiği ortamda yetişen çocuklar daha sağlıklı bir kişilik geliştirirler. Bu tür çocuklar özgüvenlidir, dışa dönüktür. Narsist ebeveynle yetişen bir çocukta ise ebeveyn çocuğun isteklerine değil kendi isteklerine odaklıdır. Çocuk için değil, kendisi için iyi olan neyse ona karar verir. Oldukça bencil olan bu davranış karşısında çocuk henüz bunu ayırt edemediğinden en iyisinin o olduğuna inanır.

Narsist ebeveynler kendini yüceltir, çocuklarını değersizleştirir:

Narsist bireyler çevrelerinde başarılı insan kabul edemeyen kişilerdir. Çünkü onlara göre en başarılı kendileridir ve kendilerinden başarılı insan görünce küçük görme/aşağılama yollarına başvururlar. Bu yaptıkları arkadaş ortamında da romantik ilişkilerinde de geçerlidir. Aynı zamanda narsist ebeveyn de çocuğunun başarılarına kusur bulur.

Narsist ebeveynler çocuklarının başarılı olmalarını isterler ancak bu başarı kendilerini geçtiğinde orada bir çekememezlik ortaya çıkar. Çocuğun başarısında bir kusur olmasa dahi kusur bulurlar, çocukları çok büyük bir iş başarmış olsa dahi onu küçük görür ve mutlaka eleştirecek bir yan bulurlar. Bu şekilde çocuklarının özgüvenlerini kırar ve kendi özgüvenlerini yükseltirler.

Narsist ebeveynlerin empati duyguları yoktur:

Narsist bireyler empati duygusundan yoksun insanlardır. Narsist ebeveyn de aynı şekildedir ve bu sebeple çocuğunu anlayamaz. Çocuklarının duygu, düşünce, istek ve beklentilerinin farkında değillerdir. Çünkü bu durumu önemsemezler. Çocuklarının hissettiklerinin önemi yoktur, asıl önemli olan kendi hissettikleridir.

Bu durumla karşılaşan çocuklar ebeveynlerinden kaçıp uzaklaşabilirler ya da onlar da sahte bir kişilik benimsemeye başlarlar. Böylece narsist ebeveyn narsist özelliklerini çocuğuna da benimsetmiş olur.

Narsist ebeveynler çocuklarının hayatına sürekli olarak müdahale ederler:

Narsist ebeveynler çocuklarının kendilerinden bağımsız bir kişilik geliştirmesini istemezler. Onlara göre çocukları her zaman kendilerinin etkisi altında kalmalıdır. Çocuk kendi seçimlerini yapmak istediğinde veya kendi önem verdiği şeylere öncelik vermek istediğine narsist ebeveyn buna olumsuz bir tutumla yaklaşır.

Ailesinden ayrılıp bireyselleşmeye çalışan çocuk için narsist ebeveyn her zaman bir engel oluşturur. Kendi kararlarını almak isteyen çocuğa verilen tepkilerle çocuk suçlu durumuna düşürülmeye bile çalışılabilir. Arkadaş/sevgili ilişkilerinde de narsist ebeveyn olumsuz davranışlar sergiler. Kimsenin çocuklarıyla arkadaş/sevgili olmaya layık olmadığını düşünürler.

Narsist ebeveynler çocuklarının onlara hayran olmasını İster:

Narsist bireyler çevrelerinden hep hayranlık bekleyen bireylerdir. Herkesin onlara hayran olmasını, girdikleri ortamlarda dikkat çekmeyi isterler. Narsist ebeveynler de çevreden bekledikleri hayranlığın yanı sıra çocuklarından da bunu beklerler. Çocuklarının onlara hayran olmasını, onlara sürekli olarak ilgi göstermesini, yaptıkları şeyleri onaylamasını, söylediklerine katılmasını bekler. Çocuk karşı bir tepki verdiğinde ise onu manipüle etme yoluna giderler.

Peki Çocuk Bunlara Nasıl Tepki Verir?

Narsist ebeveynle büyüyen çocuk iki tepki verebilir:

  • Ailesine isyan edebilir. Ailesinden gördüğü davranışları onaylamayarak karşıt bir tutum geliştirir. Yani ailesinin beklentisinin tam zıttı davranma eğilimindedir. Buradaki amaç ailesinden bağımsız, özerk bir kişilik geliştirme düşüncesi ve isteğidir.
  • İsyan etmeyip ailesiyle özdeşleşebilir. Yani ailesinden gördüğü davranışları hayatına uygular. Örneğin narsist ebeveyninin çevresine karşı olan büyüklenme özelliğini örnek alan çocuk bunu kendi sosyal hayatına yansıtabilir. Böylelikle kendisinde de narsist özellikler gelişebilir.

Yorum yapın..