Narsisizm Ego Değildir!

Narsisizm Ego Değildir!

Narsisizm ve egoizm kavramlarına bir bakalım. Bunlar arasında belirgin farklar vardır. Öncelikle narsisizm ve egoizm durumunu yaşayan kişilere sırasıyla narsist ile egoist dendiğini bilelim. Şimdi bu kavramlara daha derinden bir bakalım.

Narsist kimdir?

Narsisizm diğer ismiyle özseverlik kendini aşırı beğenme, benmerkezci düşünceye sahip olma, kendine aşık, başkaları tarafından da övülmek isteme şeklinde ortaya çıkan ayrıca aşırı durumlara neden olduğunda psikolojik tedavi gerektiren bir kişilik bozukluğudur. Bu durum psikolojide narsistik kişilik bozukluğu ismiyle karşımıza çıkar. Bu kişiler narsist olarak adlandırılırlar.

-Narsistler kendilerine hayrandırlar.

-Başka insanlardan hizmet beklerler.

-Herkesin kendilerine hayran olduklarına dair sanrıları vardır çünkü herkesin onlara hayran olmasını beklerler.

-Narsistler mükemmel ve kusursuz oldukları inancındadır bu nedenle eleştiriye açık değillerdir.

-Güzellik, başarı, güç gibi kavramların kendilerinde toplandıklarına inanırlar.

Baktığımızda narsisizm, her insanda belli bir miktarda olması gerekir diyebiliriz. Her insan kendini sevmeli, kendine saygı duymalı, kendini ezdirmemelidir. Ancak bu durum yukarıdaki gibi boyutlara ulaştığında kişilerin psikolojik olarak bir tedaviye ihtiyacı vardır.

Egoist Kimdir?

Egoist bencil olarak tanımlanır. Sadece kendini düşünen, kendi menfaatleri için uğraşan, başkalarını düşünmeyen kişiler egoist kişilerdir. Bu kişiler sürekli olarak ‘ben’, ‘ben’ diyen kişilerdir. Çünkü egoistler benlik olgusunun dengesini kuramazlar.

-Egoistler kibirlidirler.

-Özgüvenlerini yüksek sanırlar ancak egoistler genel olarak insanlara tepeden bakarlar. Bunun da özgüvenle bir alakası yoktur.

-Her şeyi kendilerinin bildiklerine inanırlar.

-Egoist insan bencil insandır, empati duygusu yoktur.

-Egoistler hatalarını kabul etmeyen kişilerdir.

-Benzersiz olduklarına inanırlar, ukaladırlar.

Egoizm bir kişilik bozukluğu değil bir yönelim, bir tercihtir. Egoistler bu durumu kendi çabaları ile aşabilirler. Altında yatan sebep ise genel olarak özgüven eksikliğidir.

Narsisizm mi, Egoizm mi?

Narsist ile egoist kavramlarına yukarıda değindik. Şimdi narsisizmle egoizm arasındaki farklara bakalım.

-Öncelikle narsisizm psikolojik bir hastalıktır, egoizm ise bir tercihtir.

-Narsist insanlar destek almadan hayatlarını sürdüremeyebilir ancak egoist insanlar edindiği tecrübeler ile hayatlarını sorunsuz şekilde ilerletebilirler.

-Narsist insanlar kendisinden başka hiçbir kişiye ihtiyacı olmadığını düşünür. Egoistler ise farklı bireylerle iletişim kurabilir fakat kendilerini kayırırlar.

-Narsist kişiler belli bir zaman sonra topluma uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Egoist kişiler ise dışlansalar dahi toplumda yaşamlarını sürdürmeye devam edebilirler.

Peki Narsisizmin Altındaki Sebep Nedir?

Narsisizmin gelişmesinin bebeklik çağına dayandığını söyleyebiliriz. Bebeklikten itibaren ailenin çocukla kurduğu iletişim bu noktada çok büyük önem taşır. Örneğin çocuk büyürken onun yalnızca başarıları takdir edilir ve ödüllendirilir, onun dışında sevgi kesilirse, çocuğun kendi hayatına, isteklerine odaklanılmazsa çocuk sevgi almak için daima başarması gerektiğine inanır. Bu sebeple ileride her başarısında takdir görmek isteyen, başkaları tarafından övgü bekleyen biri olur.

Bu büyüme tarzı ile yetişen çocuk ileride de sevgi alabilmek için uğraşır durur. Yani çocuğun narsist kişiliği aslında yetiştirilme tarzına bağlıdır. Çocuğa yeterince zaman ayrılmaz, gereken sevgi gösterilmezse çocuk farkında olmadan narsist olabilmektedir. Bu nedenle lütfen bakabileceğiniz ve gerçekten zaman ayırabileceğiniz çocuklar yetiştirin!

Yorum yapın..