İş Stresi İle Baş Etmeyi Geliştirme Yolları

İş Stresi İle Baş Etmeyi Geliştirme Yolları

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana hayatta kalma çabası içerisinde stres altında bir yaşam sürdürür. Hayatımızın her alanında stres her zaman vardır asıl önemli nokta stresi yok etmek değil de stresle olumlu yönde, sağlıklı baş edebilmektir. Günlük yaşamımızın büyük bir kısmını işimizde geçirdiğimiz için iş yerinde yaşanan stres  çalışma koşullarını olumsuz yönde etkiler. Yaşanılan streste; bireysel faktörler, buna bir örnek vermek gerekirsek: bireyin kişilik özellikleri nedeniyle stres ile baş etme yolları, aile yaşantısı ya da diğer sosyal destek kaynakları, yaşamın diğer alanlarında üstlenilen rollerde yaşadığı güçlüklerin de  iş stresini etkiler. İş stresiyle olumlu baş etme yollarına geçmeden önce aslında yaşamın 5 alanı olduğunu bilmek gerekir. Bu alanlar; düşünceler, ruh halleri, bedensel tepkiler, davranışlar, çevre olup birbirleriyle bir etkileşim halindedir. Peki, iş yerindeki stresle sağlıklı baş edebilme yolları nelerdir gelin beraber bir bakalım.

Bireyin kendinin farkında olması, sınırlılıklarını kabullenmesi gerekir.

Kişi yapamayacağı ya da yapmak istemediği işlere karşı gerektiğinde “hayır” diyebilmeli, iş ve başkaları ile ilgili gerçekçi beklentiler içinde olmalı.

Gelecekten ümit etmesi gerekir.

Kişi kendi ve ailesi için kısa-orta-uzun vadeli hedefler belirlemeli. Hayallerinde aşırılığa kaçmamalı.

Kendisindeki ve çevresindeki olumluları yönleri görmeye çalışması gerekir.

İş arkadaşları veya patronlarının olumsuz yönlerine değil de olumlu yönlerine odaklanmalı. Kendi başarısızlıklarına takılmak yerine başarılarını görmeli.

Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenip uygulaması, müzik dinlemek, spor yapmak yani kısaca hobi edinmesi veya  yakınlarıyla bir arada olması gerekir.

İş dışında da bireyin bir şeyler yapması iş stresini azalttığı gibi zamanını iyi ayarlamasını, iş ve özel hayattaki tekdüzeliği azaltmasını sağlar.

İşe başlamadan önce işin zorluk ve riskleriyle ilgili bilgi edinmesi gerekir.

Bireyin iş hakkında bilgi edinmesi, işe başlamadan olası durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

Olaylara  karşı “bıyık altından gülecek” şekilde mizahi bakış geliştirmesi gerekir.

Her şeyi ciddiye almak stresi daha da tetiklediği için gerektiği yerde olaylara karşı mizahi bakış açısıyla bakmak stresin tetiklenmesini engelleyecektir.

Duygularını ve zorluklarını paylaşıp, gerektiğinde yardım isteyebilmesi gerekir.

Yaşanılan zorluklarda ya da duygularını başkalarıyla paylaşmak, yardım istemek bireyin iş stresiyle daha kolay başa çıkabilmesine yardımcı olur.

Yazıda da okuduğumuz gibi düşüncelerimiz ve algılarımız aslında yaşadığımız streste büyük önem taşımakta. Stresin temel anahtarı bizim elimizdedir yani düşüncelerimiz her şeyin başlangıç noktasıdır. Düşünce ve algılarımız sayesinde hayatımızı güzelleştirebilmemiz bizim kendi elimizdedir ve bu hayat yolculuğunda  düşünce, algı anahtarımızı her zaman güzelliklerle doldurdukça stresin her türüyle kolaylıkla baş edebiliriz.

Yorum yapın..