İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu: Bipolar Bozukluk

İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu: Bipolar Bozukluk

Son zamanlarda psikiyatrik sorunlar dikkat çekecek düzeyde artmıştır. Bu hem toplumsal boyutta hem de bireysel hayatta önemli bir problem haline gelmiştir. Tıbbi yardım amacıyla başvuran hastaların beşte dördünde tedavi gerektirecek düzeyde psikiyatrik sorun ortaya çıkmakta. Bu psikiyatrik sorunlar içerisinde en sık görülen hastalıkların biri bipolar bozukluktur. Eğer tedavi edilmezse hastanın ölümüne bile sebep olabilecek bipolar bozukluğu erken tanımak, sürdürüm tedavisi ve akut dönem konusunda duyarlı olmak gerekir.

Bilinen anlamıyla bipolar bozukluk(BB),depresif veya manik depresyon dönemlerinin bulunduğu, dönemler içerisinde normal veya minimal düzeylerde oluştuğu tahmin edilen, yüksek düzeyde mortalite ve hemen hemen her türlü alanda aktif olamamaya sebep olan ruhsal bir bozukluktur. Bipolar Bozuklukta, ruh halinde dönemsel değişiklikler yaşanır. Mani dönemde hasta; aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz olur, kendini güçlü hisseder. Bu dönemde aşırı hareketlilik, günlerce süren uykusuzluk, sinirlilik, durdurulamayan konuşma, agresif davranış, aşırı ve gereksiz alışveriş yapma en sık görülen belirtilerdendir.  Hastalığın diğer dönemi olan "hipomani" de bir öncekine tamamen zıt olan ruh hali görülür. Bu dönem ‘Depresyon’ olarak tanımlanır. Depresyon döneminde ağlama, üzüntü, değersizlik/suçluluk hissi, haz kaybı, enerji kaybı,  uyku problemleri ortaya çıkabilir. Bu dönemde kişi intihar girişiminde bulunabilir.

Bipolar bozukluk hemen hemen herkeste görülebilecek psikiyatrik bozukluktur. Her yaşta görülebilir ama en sık 20'li yaşların başında başlar genellikle 15-24 yaş arasında görülür. Sıklıkla yaşam boyunca sürer. Eğer tedavi edilmezse erken ölüm veya genel sağlık durumunda bozulmalara sebep olabilir. Doğru bir şekilde bir uzman tarafından tanı konulup tedavi edildiğinde hastanın yaşam kalitesini arttırabilir.

Bipolar Bozukluk Tanı ve Tedavi

Kişilerde özkıyım riskini taşıyan, işlevsellikte bozulmaya yol açan, beraberinde ciddi komplikasyonlar ve eş tanı getirebilen kronik bir hastalıktır. Bu sebeple hastalığın tanısını erkenden ve doğru koymak büyük önem taşır. Bipolar Bozukluğun(BB) tedavisinde son yıllarda hızlı gelişmeler olmuştur. Tedavi için son yıllarda kanıta bağlı verileri kullanan rehberler ön planda. BB tedavi edilirken, karma dönem tedavisi, akut mani/hipomani tedavisi, hızlı döngülü bozukluk tedavisi, koruyucu tedavi ve bipolar depresyon  dönemi tedavi konularını ayrı olarak değerlendirmek gerekir. Bu veriler sonucunda tedaviye yaklaşım hastaya bağlı olarak değişken ve adım adım olması gerekir. Bununla birlikte bipolar bozukluk tanısı konulan hastaların tedaviye uyumu, kişinin sosyal hayattaki işlevi ve yaşam kalitesini artıracaktır. 

Yorum yapın..