Gaye Haydaroğlu

Yakın Doğu Üniversitesi - Psikoloji

Hamilelik Döneminde Anne Psikolojisi

Kadınlarda fiziksel, duygusal ve psikolojik anlamda birçok değişikliğe yol açan hamilelik; atlatılması güç zorluklar barındırmasına rağmen en güzel süreçlerden biridir diyebiliriz.

Genel anlamda fiziksel yönden etkiden söz edilse de vücutta meydana gelen
birtakım hormonal değişiklikler anne adayının psikolojisine etki etmektedir. Bu psikolojik etkilerin verdiği olumsuz ruh hallerini kolay şekilde atlatabilmek için baba adayının desteği çok önemlidir.

Bunun yanı sıra diğer aile bireylerinin yani çevrenin anne adayına destek olması, ona hoşgörüyle yaklaşması anne adayına kendini daha iyi hissettirecek ve bu süreci daha olumlu geçirmesine katkı sağlayacaktır.

Anne adayının psikolojik süreçleri dönemsel farklılık göstermektedir. Bu dönemleri 1-3 ay, 3-6 ay ve 6-9 ay şeklinde incelemek mümkündür.

İlk 3 ayda hamilelik henüz yeni olduğu için anne adayının kafasında ‘Nasıl bir anne olacağım, bu süreci nasıl atlatacağım, çocuğuma yetebilecek miyim, onu iyi yetiştirebilecek miyim?’ şeklinde soruların sık sık belirdiğini söylemek mümkündür.

Bu dönemde düşük riski olduğundan dolayı korku ve stres duyguları da anne adayını etkilemektedir. Aynı zamanda bu dönemde yaşanan bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik hisleri anne adayının duygularında iniş çıkışlara neden olmaktadır.

1.aydan sonra 6.aya kadar olan süreçte düşük riski büyük oranda ortadan kalktığından anne adayı daha sakin bir sürece geçer. Hamileliğe büyük oranda uyum sağlamış ve duruma alışmıştır. Öte yandan bebeğin varlığını hissedip kalp atışlarını duyduğundan annelik duygusunu artık tam anlamıyla hissetmeye başlamıştır diyebiliriz.

6. ve 9. ayı kapsayan son dönemde stres ve kaygı tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Çünkü anne adayını yeni bir hayat beklemektedir ve bu hayata kendini hazırlamaya çalışmaktadır.

Bununla beraber kendini gösteren fiziksel değişimler anne adayında olumsuzluklara yol açar. Kendini beğenmeme, yetersiz görme gibi düşüncelerini ve diğer kaygılı durumlarını eşi ve çevresi veya bir kadın doğum uzmanından yardım alarak atlatabilmektedir.

Bütün bunlar gösteriyor ki hamilelik psikolojik açıdan zorlu bir süreçtir. Hamilelik süreci, yeni bir hayata geçme, yeni sorumluluklar alma anne adayında stres ve sıkıntıya yol açsa da bu süreci sağlıklı atlatmak için önce kendi motivasyonu sonra da eş ve çevre desteği çok önemlidir !