Eyvah! Çocuğum Ergenliğe Girdi

Eyvah! Çocuğum Ergenliğe Girdi

Çocuğunuzun artık eskisi gibi davranmadığını düşünüyorsunuz ve bu durum hakkında endişeleriniz mi var sürekli olarak evde çıkan kaos ve gerginlikten şikayetçiyseniz çocuğunuza ne olduğuna ve bu süreç içinde sizin üstünüze düşen görevlere gelin beraber bakalım…

Gelişim Psikolojisi Açısından Ailelerin Korkulu Rüyası Ergenlik

Ergenlik dönemi psikolojik açıdan ve fizyolojik açıdan da çeşitli belirtileri, durumları içinde barındıran bir dönemdir. Fizyolojik açıdan bakacak olursak; ergenlik kızlarda, adet döngüsüyle, göğüslerin büyümesiyle, vücutta kıllanmayla başlar. Erkeklerde ise, yüzde kılların çıkması, sesin kalınlaşması ile başlar. Ergenlik genel olarak 13-22 yaş aralığını kapsayan bir süreçtir. Ergenlik dönemine kızlar erkeklere göre iki yıl daha önce ergenliğe girerler.

Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim

Bu dönemde duyguların yoğunluğunda artış ve istikrarsızlıklar dikkat çeker. Bu bağlamdaki duygusal dalgalanmalar ise, âşık olma, mahcubiyet duygusu, çekingenlik, aşırıya kaçan hayal kurma, huzursuzluk, yalnız kalma isteği, isteksizlik gibi duygulanım durumlarıdır. Ergenlerin duygusal problemleri çeşitli durumlara göre farklılık gösterebilir. Örneğin, okula devamlılık, ailenin bireye karşı tutumları bunlara örnektir.

Ergen-Ebeveyn Çatışmaları

Gençlik dönemi, ergen birey için sorunlu bir evre olduğundan ve bireyin, ergenlik döneminde yaşadığı toplumla ve ailesi ile çeşitli çatışma ve problemleri olduğu da bilinmektedir. Ergen bu çağda sizlerin yanı sıra çevresindeki yetişkinler tarafından ne tam yetişkin ne de çocuk olarak algılanmakta, anne-baba ve yetişkinler, ergen bireylerin neleri yapabilecekleri ve neleri yapamayacakları konusunda birbirlerinden farklı fikir ve yaklaşımlar ileri sürerler.

Ergenlik aslında büyük bir değişim sürecidir. Bu süreçte birey hızlı değişimler içerisine girer. Ergenin bu değişimiyle beraber siz ebeveynlerde bu değişimden geçmekte ve etkilenmektesiniz. Ancak korkmaya ve endişelenmeye gerek yok. Çünkü ergenliğe girmiş olan çocuğunuz ve sizin aranızdaki çatışmalar aslında normal karşılanır. Çünkü çatışma insanların hayatlarının her alanında olan ve olması gereken sağlık bir süreçtir. Önemli olan bu süreçle nasıl baş edildiğidir. Ergenlik dönemindeki hızlı büyüme ve değişim ergenin duygularını, davranışlarını kontrol etmesini zorlaştırabilir. Çocukluk ve yetişkinlik arasında kalmışlık hem sizlerin hem de ergenin tepkilerini, sorunlar ile baş etme becerilerini farklılaştırır. Sizler bir yandan büyüyen çocuklarınızın daha olgun, daha sorumluluk sahibi davranmasını beklerken, diğer yandan da eskiden olduğu gibi yani sizin alıştığınız gibi çocuklarınızın sözünüzden çıkmamasını isterken aslında çocuğunuzu anlamayı reddetmiş oluyorsunuz. Bu dönemde ergen daha çok özgürlük ve bağımsızlık istemekle beraber davranışlarının getirdiği sorumlulukları almayı erteleyebilir. Aranızdaki çatışmalarda temelde bu ikilemden etkilenmektedir aslında.

Çocuğunuza Bu Süreçte Nasıl Davranmalısınız?

Peki sizler neyi nasıl yapıyorsunuz? Çocuğunuzun büyümesi sadece fiziksel olarak değildir. Yukarıda da bahsettiğim gibi bu büyümeyle beraber artan sorumluluklar, sizden beklentiler de olacaktır. Yukarıda da bahsettiğim üzere çocuğunuzla aranızdaki çatışmalar sizin onun isteklerine bakmaksızın koyduğunuz yasaklardır. Bunlar üzerine biraz daha düşünüp ne yapacağınız hakkında biraz daha konuşalım.

Genel olarak yaptığım araştırmalara göre ergen ile aile arasındaki çatışmalar daha çok hak ve sorumluluklar alanında yaşanır. Bunun yanı sıra ergenin arkadaşlık ilişkileri, okuldaki başarısı, öfke patlamaları hak ve sorumluluklar etrafında şekillenen diğer çatışma alanları olabilir. Arkadaş ilişkilerinin önemi ergen için büyüktür. Ebeveynler ise kimi zaman çocuklarının onlardan uzaklaştığını düşünüp üzülerek kimi zamanda yaşanılan arkadaşlıkların olumsuz etkileri olabileceğinden endişe duyarak ergenin arkadaşlık ilişkilerini kontrol altına almaya çalışabilir. Bu dönemde ergen bireyin arkadaşlarını tanımak iyi bir fikir olabilir, ancak onaylanmayan arkadaşlıklara yasak koymak ise genelde tam tersi sonuçlar ortaya çıkarır. Ailesinin fikirlerinin yerine arkadaşlarının fikirlerine daha çok önem veren ergen böyle bir durumda ailesinin ona katı yasaklar koyduğunda arkadaş grubunun daha fazla etkisi altında kalır. Ergenler ailelerinin onlara güvenmelerini isterler. Bu nedenle bir ebeveyn olarak ergenin davranışlarını eleştirmek yerine güven ilişkisi kurmak, olumlu tarafları desteklemek, çatışma alanlarını azaltır.

Yorum yapın..