Antisosyal ve Asosyali Ayırt Edelim!

Antisosyal ve Asosyali Ayırt Edelim!

Antisosyal ve asosyal kelimelerini günlük hayatta sıklıkla duyarız. Bu iki kelime birbiriyle aynı sanılan ancak farklı anlam taşıyan kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılan bu iki kelimenin farkına beraber bakalım.

Asosyallik

Bu kelime genelde sosyal olmayan kişiler için kullanılır. Antisosyal dediğimiz kişiler kendi tercihleri doğrultusunda sosyalleşmeyen bireylerdir. Ama elbette ki arkadaşlarınızla kahve içmeye gitmek istememeniz asosyal olduğunuz anlamına gelmez. Aynı zamanda asosyal kişiler hayatlarından ve hayatlarındaki az sayıdaki insanlardan memnundurlar.

Asosyalliğin birçok sebebi olabileceği gibi en büyük sebebinin çocuklukta ilgi ve sevgi yetersizliği olduğu söylenebilir. Çocuk yaşta ilgi ve sevgi görmeyen bireyler asosyalliğe daha yatkındır ve ilerleyen yaşlarda kendilerini toplumdan soyutlarlar.

Aynı zamanda günümüzde oldukça yaygın olarak görülen teknoloji bağımlılığı ile bireyler kendi içine çekilir ve gerçek dünyadan soyutlanmayı seçerler. Bu da asosyal bireylerin artmasına sebebiyet verir.

Antisosyallik

Antisosyal diye tanımlanan bireylerin diğer bir adı psikopattır. Bu bireyler başkalarının haklarını umursamaz, başkalarına zarar verir, kolaylıkla yalan söyler ve düşünmeden davranırlar. Antisosyal diye tanımladığımız kişiler hırsızlık ve dolandırıcılık yapabilen aynı zamanda kırma dökme gibi fiziksel zarar vermekten kaçınmayan kişilerdir.

Bu kişiler sık sık aşırı hız yapabilir, alkollüyken araba kullanabilir ve sık sık trafik kazası geçirebilirler. Kendilerinin ve başkalarının hayatını riske atarlar. En yaygın bulunan özellikleri ise alkol ve madde kullanımıyla beraber kendi bedenine fiziksel zarar vermedir (örneğin kola jilet atma).

Genellikle vicdan kavramından yoksundurlar. Pişmanlık duyguları yoktur. Saldırgan ve tehlikeli bireylerdir.

Peki Fark Ne?

Zaten farkları anlaşılmıştır ancak kısaca söz edecek olursak en büyük fark antisosyallik bir kişilik bozukluğudur, asosyallik ise bir davranış çeşididir. Antisosyaller zarar vericidir, asosyallerin kimseye bir zararı yoktur. Hatta asosyal olmaktan memnun oldukları sürece kendilerine bile zararları yoktur.

Fakat antisosyal kişiler hem kendilerine hem de çevrelerine zarar verirler ve bundan rahatsızlık duymazlar. Hapishanedeki suçlu bireylerin çoğu antisosyal kişilik bozukluğu yaşayan bireylerdir. Yani anlaşılacağı üzere asosyallik ve antisosyallik arasında oldukça büyük bir fark vardır ve birbirlerinin yerine kullanımı oldukça yanlıştır.

Yorum yapın..